Vyjadrenie vďaky za tvorivé bytie

Energie
Koncerty:

Hráme koncerty pre všetkých, ktorí  sú na „Ceste hľadania poznania“.
Našou Hudbou sa snažíme priblížiť Podstate a vniknúť do tajov hĺbok duše.
Jadrom Dhanyavad je mystický zážitok pre každého poslucháča, precítenie
svojich energií a vibrovanie vo vyšších frekvenciách.

Bubnovačky:

Bicie nástroje a perkusie  slúžia už tisíce rokov na zvýraznenie vibrácií duše človeka.
Sú  jedným so silných prostriedkov aj na našich vystúpeniach.
Robíme pre vás samostatné bubnovačky s interakciou,  čiže vašim aktívnym sa zapojením
do prítomného deja.

Workshop:

Nesmierne radi sa s vami podelíme o vedomosti a pocity, ktoré sme dostali do daru
a zveľaďovali ich dlhé obdobie. K dispozícii je gitara, alt flauta, violončelo, bicie nástroje
a etnické perkusie. Máte talent na hudbu, objavíme ho a zabudneme na obavy.

Súkromné koncerty:

Etnické a mystické skladby interpretujeme aj pre úzky okruh ľudí, ktorí prejavia záujem
dostať sa s našou hudbou tam, kde to milujete a máte možnost okúsiť v nerušenej atmosfére
sféricku zážitkovu hudbu.

© 2017 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode